Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

De Arentschool:

“De kleinschalige, gemengde school waar het beste uit ieder kind
wordt gehaald”.

“Plezierig, persoonlijk, kleinschalig en creatief.”

 

Onze didactische aanpak

“Wij halen het beste uit ieder kind.”

 1. Ons onderwijs kenmerkt zich door: motivatie, betrokkenheid, actief leren, ontdekken, onderzoeken en aansluiting bij de echte wereld.
 2. In ons onderwijs staat de samenwerking tussen school en ouders centraal.
 3. Onze kinderen leren in een rijke leeromgeving.
 4. We volgen de ontwikkeling van onze kinderen en sluiten hierbij aan.
 5. Wij werken doel- en opbrengstgericht.
 6. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen.

Onze pedagogische aanpak

“Goed zijn voor jezelf, de ander en je omgeving”.

 1. Onze grondhouding kenmerkt zich door: nieuwsgierigheid, humor, aandacht, echtheid, integriteit en toewijding.
 2. Leerkrachten en ouders zijn partners in hun opvoedrol.
 3. Kinderen leren in een gezond en positief groepsklimaat.
 4. Ieder kind is uniek en mag er zijn.
 5. Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie.
 6. Kinderen leren in een plezierige, veilige en liefdevolle omgeving.

Identiteit

De Arentschool valt onder het bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. Dit is een christelijk geïnspireerde stichting. Op de Arentschool leggen we verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen. We bevorderen de nieuwsgierigheid naar elkaars tradities en leren hen die te waarderen.