Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. Er zijn activiteiten waar school geen subsidie (lees: geld) voor krijgt. Denk aan schoolreis, de musical, Sinterklaasfeest, Kerstmis en andere feestdagen.

Om deze activiteiten aan te kunnen bieden is een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ouders onmisbaar. De Arentschool heeft, in overleg met de MR, de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 65,- per kind. Het betreft hier een bijdrage voor het gehele jaar; wanneer leerlingen later in het schooljaar instromen, bedraagt de ouderbijdrage € 6,50 per maand. Ouders betalen maximaal voor drie kinderen.

Het is gebruikelijk dat de ouderbijdrage bij aanvang van het schooljaar wordt betaald. Ouders die in termijnen willen betalen, wordt verzocht dit direct in augustus aan de directie te melden, zodat dit op een goede manier kan worden vastgelegd. De ouderbijdrage kan worden voldaan door het (termijn)bedrag over te maken op het rekeningnummer van de school (let op: dit rekeningnummer is veranderd): NL82 INGB 0009 2304 22 t.n.v. Fonds BS Arentschool, onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter en zijn/haar groep. Uiteraard kan de ouderbijdrage ook contant worden voldaan.