Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

Het belangrijkste communicatiekanaal van de Arentschool is het ouderportaal ‘Mijnschoolinfo’. Ook u kunt zo contact leggen met de leerkrachten, directie en intern begeleiders via dit portaal.

Een ziekmelding doorgeven of u inschrijven voor een oudergesprek gaat ook via Mijnschoolinfo. Op deze wijze is de leerkracht direct op de hoogte.

Nieuwe ouders ontvangen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan Mijnschoolinfo. U kunt een account ook aanvragen via onze administratief medewerker, Charissa Sezisli. U kunt mailen naar: csezisli@arentschool.nl

Inloggen Mijnschoolinfo