Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

De Arentschool is een zogeheten ‘Lekker Fit’ school.

Het programma heeft als doel een gezond eet- en beweeggedrag. Het project bestaat uit een mix van gym- en danslessen, samenwerking met sportclubs, een ‘fit-test’, sportactiviteiten na school en gezond trakteren beleid.

Om het beleid te ondersteunen zijn er een schoolarts en schooldiëtist verbonden aan de school.

Belangrijk is de ‘gymleraar nieuwe stijl’ die extra bewegingslessen verzorgt en kinderen in contact brengt met sportclubs. Ook ouders worden betrokken.