Persoonlijk

Talent

Creatief

Plezierig

Kleinschalig

Directie

Op de Arentschool wordt de directie gevormd door een directeur en een adjunct-directeur. De directie is (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Even kennismaken? U treft hen op de begane grond in de directiekamer of ’s ochtends bij aanvang van school bij de entree.

Ellen van der Hout (directeur)
Mark Terwiel (adjunct-directeur)

Groepsleerkrachten

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor alle schoolse zaken in de klas. Het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) is de leerkracht. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten. Zij assisteren bij de organisatie en uitvoering van lesactiviteiten in de groepen en verzorgen onderwijs aan een groep of aan kleine groepjes leerlingen.

 

Intern Begeleider

Tjarda Smits is intern begeleider voor de groepen 1 t/m 8.

De intern begeleider coördineert namens het hele team de zorg voor de leerlingen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep.

 

Medewerker ouderbetrokkenheid

We hebben op school een medewerker ouderbetrokkenheid, Saadia Lary. Zij organiseert bijeenkomsten waarbij onder andere opvoedkundige onderwerpen worden besproken.

 

Administratief  en secretarieel medewerker

Op de dinsdag en donderdag verzorgt Charissa Sezisli administratieve taken.

 

Conciërge

Onze conciërge Ed van Geenen wordt geassisteerd door Bobby van der Want.

Groep 1/2a

Marianne Le Large

Charlotte Breugem

Groep 1/2b

Kelly Jansen

Groep 1/2c

Charlotte Wildeboer

Charlotte Breugem

Groep 1/2d

Lisa Poutsma

Groep 1/2e

Evalie van der Jeugd

Monica van den Bos

Groep 3a

Janine Bontius

Groep 3b

Enith Ruiter

Adila Abbadi

Groep 4a

Hajar Zbairi

Nancy Bouman

Groep 4b

Sabeth van Duin

José Nales

Groep 5a

Vera Vossen

Laurens Wakkee

Groep 5b

Joëla van Os

Noëlle Mes

Groep 6a

Roxanne Vermeulen

José Nales

Groep 6b

Melanie van Gink

Groep 7a

Melanie van Leenen

Groep 7b

Christian Brouwer

Groep 8a

Irene Hollestein

Groep 8b

Robin de Jong

Gymnastiek

Pieter Hogerwerf

Manouk Bohnen

Onderwijsassistenten

Marianne Meinster

Marianne van Kampen

Saadia Lary

Heske Muys

Kunst

Esther van der Eerden

Muziek

Nancy Bouman

Dans

Eva te Loo

Ouderconsulent

Saadia Lary

Horizongroep

Nancy Moerkerken

Intern Begeleider

Tjarda Smits

ICT-coördinator

Mark Terwiel

Overblijfcoördinator

Margriet Buying

Conciërges

Bobby van der Want

Ed van Geenen

Administratief Medewerker

Charissa Sezisli

Directie

Ellen van der Hout: Directeur
Mark Terwiel: Adjunct-directeur